Monitoring

kamera monitoringu

Monitoring to jedna z najskuteczniejszych form ochrony mienia, która pozwala na ciągłą, elektroniczną obserwację wszystkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie chronionym. Dzięki nowoczesnym systemom alarmowym, możliwe jest nieprzerwane dozorowanie obiektów przez 24 godziny na dobę. W przypadku naruszenia strefy chronionej, sygnał zostaje automatycznie rejestrowany i przesłany do Centrum Monitorowania. Operator od razu przekazuje go do specjalistycznej samochodowej Grupy Interwencyjnej, która znajduje się najbliżej miejsca zdarzenia. Patrole mają za zadanie szybko dotrzeć na miejsce po otrzymaniu sygnału alarmowego, aby natychmiast podjąć interwencję w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób lub zapobieżenia kradzieży.

Współpraca nowoczesnych systemów alarmowych zapewnia skuteczność monitoringu. Monitoring nie tylko informuje o włamaniu, ale także automatycznie powiadamia Centrum Monitorowania o wszelkich problemach, takich jak brak zasilania, stan baterii, utrata łączności oraz o czasach aktywacji i dezaktywacji systemu, zapewniając kompleksową ochronę.

Dwudziestoczterogodzinny system nadzoru elektronicznego

Dwudziestoczterogodzinny system nadzoru elektronicznego to gwarancja stałego poczucia bezpieczeństwa. Nasze patrole interwencyjne nadzorują ponad 1000 miejsc, które są monitorowane przez Agencję Ochrony Mienia CERBER. Możemy zapewnić naszym klientom niezawodną ochronę ich mienia. Ponieważ wszystko jest monitorowane w czasie rzeczywistym, możliwa jest szybka reakcja w przypadku zagrożenia.