Ochrona fizyczna

ochroniarz przed bramą

Nasza oferta obejmuje ochronę osób i mienia, zarówno na terenie obiektów, jak i podczas przemieszczania się. Ochrona fizyczna bezpośrednia to ciągła lub okazjonalna obecność pracowników ochrony na terenie chronionego obiektu, np. domu lub firmy. Zapewniają oni bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się w tym miejscu. Nasz zespół składa się z doświadczonych pracowników, którzy są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo. Są sprawni fizycznie, wykwalifikowani i umiejętni. Ich umundurowanie i wyposażenie są dostosowane do specyfiki ochranianego obiektu. Posiadają nowoczesne środki łączności umożliwiające wymianę informacji z Centrum Monitorowania. Jeśli wystąpi zagrożenie, pomagają im załogi interwencyjne. Nasz system nadzoru jest stale doskonalony, co pozwala skutecznie przeciwdziałać ewentualnym nieprawidłowościom i zapewniać wysoką skuteczność naszych działań, która wynika z kilku kluczowych czynników:

  • odpowiedniej organizacji ochrony, która opiera się na przemyślanym planie działania,
  • stałemu doskonaleniu metod pracy i udoskonalaniu procedur, wykorzystując zdobyte doświadczenia z realizacji wcześniejszych zadań,
  • skoordynowanym podejściu do działań ochronnych oraz zapewnieniu wsparcia dla pracowników ochrony w sytuacjach wymagających interwencji,
  • efektywnemu funkcjonowaniu wewnętrznego systemu nadzoru i kontroli nad pracownikami odpowiedzialnymi za ochronę.

Dzięki tym działaniom osiągamy wysoką skuteczność w realizacji naszych zadań ochronnych.

Ochrona imprez masowych

Zabezpieczamy imprezy masowe i plenerowe, takie jak koncerty, zawody sportowe, pikniki, wystawy, festyny czy konferencje. Nasz zespół składa się z pracowników, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony na imprezach masowych. Są oni doświadczeni i posiadają odpowiednie predyspozycje, które pozwalają im skutecznie rozpoznawać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom. Podczas usługi, korzystamy z wszelkich wymaganych i dozwolonych środków przymusu bezpośredniego oraz dodatkowego wyposażenia, takiego jak wykrywacze metali, bramki czy płotki.

Przed każdą imprezą przygotowujemy szczegółowy plan ochrony. Bierzemy pod uwagę wielkość i topografię obiektu, rodzaj i czas trwania eventu, wiek i liczbę uczestników oraz realne zagrożenia. Chcemy eliminować potencjalne zagrożenia. Jeśli klient sobie życzy, możemy też załatwić wszystkie niezbędne zezwolenia do organizacji imprezy masowej.

Systemy alarmowe i TVP

Zapewniamy też doradztwo i projektowanie systemów alarmowych. Montujemy urządzenia renomowanych producentów, które posiadają atesty i certyfikaty. Nasi klienci mogą liczyć na darmowe kalkulacje systemów alarmowych.

Specjalizujemy się w instalacji zaawansowanych elektronicznych systemów zabezpieczeń, obejmujących:

  • sygnalizację napadu i włamania,
  • telewizję przemysłową (TVP),
  • systemy GPS (Global Positioning System),
  • kontrolę dostępu.