SUFO – Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne

policjanci podczas szkolenia

SUFO to elitarne jednostki ochrony, które stanowią integralną część naszej agencji. Zatrudniamy w nich najbardziej doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają Licencje Pracowników Ochrony Fizycznej. Nasze formacje są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, w tym broń kulową krótką, maszynową, gładkolufową, hełmy, kamizelki kuloodporne i niezawodne środki łączności radiowej. Dzięki temu są w stanie skutecznie zabezpieczać wartości pieniężne, chronić osoby oraz reagować na sytuacje kryzysowe.

 

Konwojowanie i inkaso

Zapewniamy usługę konwojowania i inkaso wartości pieniężnych oraz innych materiałów zawierających informacje niejawne oraz przedmiotów i materiałów niebezpiecznych. Wykonujemy je zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę wartości pieniężnych.

Grupy Interwencyjne

Grupy Interwencyjne są kluczowym elementem naszych Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych. Ich zadaniem jest szybkie i skuteczne reagowanie na sytuacje kryzysowe. Dzięki doskonałemu wyszkoleniu i doświadczeniu, nasi pracownicy są w stanie dotrzeć do miejsca zdarzenia w ciągu kilku minut od otrzymania sygnału alarmowego. Następnie podejmują działania mające na celu ochronę życia i zabezpieczenie mienia.

Nasze Grupy Interwencyjne są wyposażone w nowoczesne pojazdy specjalne, które są przystosowane do konwojowania przedmiotów wartościowych. Posiadają również niezawodne środki łączności radiowej, które umożliwiają im stały kontakt ze stanowiskiem dowodzenia. Dzięki temu są w stanie szybko i skutecznie reagować na wszelkie sytuacje, zapewniając naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa.